Algemene voorwaarden fitness schema's

Algemene Voorwaarden voor het Gebruiken van de Online Fitness App van Coach Max

  1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de online fitness app van Coach Max (hierna: "de App"). 1.2 Door het downloaden, installeren of gebruiken van de App, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 1.3 Coach Max behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruikers zullen op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen via de App of per e-mail.

  2. Gebruikersaccount 2.1 Om gebruik te maken van de App, dient u een gebruikersaccount aan te maken. 2.2 U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige informatie bij het aanmaken van uw account. 2.3 Uw inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet met derden worden gedeeld. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

  3. Gebruik van de App 3.1 De App biedt fitnessoefeningen, trainingsschema’s, en andere gezondheidsgerelateerde informatie. 3.2 Alle informatie en diensten in de App zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Coach Max geeft geen garanties ten aanzien van de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. 3.3 Gebruikers dienen altijd hun eigen gezondheidstoestand in acht te nemen en bij twijfel of gezondheidsklachten een arts te raadplegen voordat zij de aangeboden oefeningen en trainingen volgen.

  4. Aansprakelijkheid 4.1 Het gebruik van de App en het volgen van de daarin aangeboden oefeningen en trainingen is volledig op eigen risico. 4.2 Coach Max is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade, letsel of blessures die voortvloeien uit het gebruik van de App. 4.3 Coach Max sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van medische adviezen of het negeren van lichamelijke signalen tijdens het gebruik van de App.

  5. Abonnement en Betaling 5.1 Voor het gebruik van bepaalde functies en inhoud van de App kan een abonnement vereist zijn. 5.2 Abonnementen worden maandelijks in rekening gebracht op de door u opgegeven betaalmethode. 5.3 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief eventuele toepasselijke belastingen.

  6. Opzegging 6.1 Gebruikers kunnen hun abonnement op elk moment opzeggen via de instellingen in de App of door contact op te nemen met de klantenservice. 6.2 Er geldt een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat uw abonnement nog één maand doorloopt na de opzegdatum, en dat u gedurende deze periode toegang blijft houden tot de betaalde functies van de App. 6.3 Eventuele vooruitbetaalde bedragen voor de resterende looptijd van het abonnement worden niet terugbetaald.

  7. Privacy en Gegevensbescherming 7.1 Coach Max hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In onze Privacyverklaring staat beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan. 7.2 Door het gebruik van de App stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacyverklaring.

  8. Toepasselijk Recht 8.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 8.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Coach Max is gevestigd.

  9. Contactinformatie 9.1 Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met de klantenservice van Coach Max via info@coachmaxdehaan.nl of 06-36078492.

Bijlage: Privacyverklaring

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en accepteert: privacyverklaring